Bilder från mitt besök i Fröå gruvby, augusti 1997.

För en tid sedan fick jag höra talas om att det i Fröå finns ett hus som kallas Enderleins hus. Ingen verkade veta vem i släkten som givit upphov till namnet s?jag beslöt mig för att forska lite i detta. Jag fann snart att det var gruvingenjören Herman Otto Enderlein som med sin familj bott i huset under åren 1914 till 1920. Efter gruvans avveckling 1919 flyttade hela familjen till USA. Vid kontakt med Hermans efterlevande i USA fick jag veta att Hermans dotter, som tillbringat sin ungdom i Fröå fortfarande är i livet, 94 år gammal. För en tid sedan besökte jag för första gången Fröå, dels för att träffa Britta Hedros som givit mig mycket Fröåinformation som jag vidarebefordrat till Hermans ättlingar i USA men ocks?för att fotografera s? att Hermans dotter och dotterson kan f?en bild av Fröå idag.
Dessa bilder vill jag gärna dela med mig av, och jag hoppas att de kan locka andra till ett besök i Fröå. Fröå ligger mycket lättillgängligt strax öster om Åre (Se karta!). För information om Fröå gruva, öppettider, guidning, arrangemang mm. hänvisar jag till Föreningen Fröå Gruva, Såå 1190, 830 13 Åre, tel. 0647-321 88.

English text.


Enderleins hus

Enderleins hus är i mycket dåligt skick och används i dag som lager för en del byggmateriel.

Pivån, en åttakantig byggnad innehöll maskineri för att avleda drivlinor till det gruvschakt där man för tillfället behövde dragkraft för att dra upp malmen. Linorna drevs av vattenhjulet.  Pivån
Stånggången och Konsthuset

Stånggången användes för att överföra kraften från det stora vattenhjulet till pumparna i gruvan. Dessa pumpar var nödvändiga för att inte gruvan skulle vattenfyllas. Huset i bakgrunden hyser det stora vattenhjulet som nyligen restaurerats.

Stånggången består av ihopfogade trästänger, ledade upphängda s? att stängerna kan röra sig växelvis fram och åter, ungefär som vevstakarna i en bilmotor. Stånggången

 

Utsikt mot Åreskutan Fröå ligger mycket vackert p?östra sidan om Åreskutan. Valltorpet

Runt om gruvbyn ligger sm?torpställen där gruvarbetarna bodde med sina familjer.

Köket i Sellstedtstorpet Kristianstorpet Sellstedtstorpet

Last changed 07-02-17
 

Replica Rolex GMT Master II is the duplicate version of rolex replica uk. Everything ranging from designs, color, styles and functionality is similar to originals. roex replica sale II watches are waterproof and made with scratch-resistant crystal watchglass, having jump hour feature, an independent hour hand rolex replica watches which is adjustable, bi-directional rotating bezel, larger crown guards, triple locking winding crown systems, etc. These are rolex replica sale some of the features which are not available in previous GMT models and have been introduced in improved versions. One can find the same features in rolex replica watches also. Buyers can avail Rolex replica GMT master II watch in numerous styles.